Søk i www.turer.no via Google:

 KRAGERØ KOMMUNE

HegnaPå Hegna finner vi en gammel låve, også kjent som løe, som tidligere ble brukt til oppbevaring av høy for Haslumgårdene. Låven ble brukt til lagring av både høy og korn. Opprinnelig refererte "låve" bare til gulvet der treskingen fant sted, mens selve bygningen ble kalt "løe". I moderne tid blir imidlertid alle slike bygninger ofte kalt låver. Det var viktig å ha god ventilasjon i løa for å unngå fuktighet og råte i høyet.

Ordet "Hegna" stammer fra gammelnorsk og betyr en inngjerding. Dette området består av et stort jorde som er delt mellom tre bruk. Ifølge tradisjonen var Hegna tidligere et dyrket område i eldgamle tider, men etter svartedauden ble det liggende brakk. I den midtre, ubrukte delen av området ble det funnet rester av gamle diker fylt med flomsand, som indikerer tidligere jordbruk. På Hegna står det fremdeles en gammel skauløe med flere gamle innskrifter, hvor de eldste stammer fra rundt 1810. Heia på sørsiden av området kalles Hegnaheia, og fossen rett ovenfor jordet heter Hegnafossen. Det sies at det tidligere sto en kvern i nærheten av fossen.

Hestholkleiva
En bratt kleiv ned til jordene fra Hegna. Det ser ut til at det har vært en utbedring av veien i kleiva. Denne stien/veien kommer fra Mørkvann. En lite brukt ferdselsvei nå.
Hegna.

Hegna.

Hegna.

Hegna.

Hegna.
     

Hestholkleiva.

Hestholkleiva.

Hestholkleiva.

Hestholkleiva.