Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

HasseldalenPå det lille gårdsbruket finnes det flere jordstykker. Det største jordet, som ligger sørligst og like sørøst for Gullbergmyra, blir referert til som Dukane. Det jordet som befinner seg sør for stolpehuset og stuehuset kalles Sirénes jorde. Bak uthuset går området under navnet Fjøsbakken.
On the small farm, there are several plots of land. The largest field, located to the south and southeast of Gullbergmyra, is referred to as Dukane. The field south of the pole house and main house is called Sirénes jorde. Behind the outhouse, the area is known as Fjøsbakken.

 


Hasseldalen.

Hasseldalen.

Hasseldalen.

Hasseldalen.
 

Hasseldalen.

Hasseldalen.