Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

HaslumHøydalen
Et stort dyrket areal som har en rund form. Med sine 60 mål på en flate er Høydalen det største sammenhengende jorde på Haslum.

Hovet
Lite gårdsbruk. Ordet "Hov" synes lokalt å være brukt om platåaktige høyder i landskapet.
.

 


Høydalen.

Høydalen.

Hovet.