Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

HansjøVi startet turen fra Mørlandsveien ved Bakken. Vi gikk over Storbuktheia og ned mot Brekka. Fra Brekka gikk vi over Hansjøheia og ned til Skarvangsveien ved Kolbånndalen. Vi går forbi Skarvang gården og opp Krokdalen på traktorvei. Vi tar av mot Sagelva og Saga. Vi kom inn på traktorveier og stier i varierende kvalitet. Det var et stort hogsfelt i området. Fra Saga gikk vi på vei resten av turen.

 

Saga
Saga er en liten idyllisk plass i Kjølebrønd ved Hansjø. Gården har ca. 500 dekar skog og ca. 20 dekar dyrka mark. Øyfjell og Saga hadde samme eiere, men i 1909 omkom mannen på gården Øyfjell og enka og barna ble sittende igjen med begge gårdene og en gjeld på 2000 kroner. Hun fikk beskjed om at den gjelda måtte betales øyeblikkelig, det var da ingen utvei enn å selge Øyfjell og flytte til Saga. Fra Saga går stien langs Sagelva opp til Krokvann. Her står kvernhuset som i 2006 ble restaurert ved hjelp av Simon Nyhus. Kvernhuset har opprinnelig stått i en bekk mellom Sletthei og Hødnebø og ble flyttet til Saga like før krigen. I kvernhuset ble det malt mange melsekker, som ikke var lovlig under okkupasjonstiden. Kvernhuset hadde også en annen funksjon under krigen, det var montert ladeutstyr med dynamo for å lade opp batterier for folk som hadde radioer illegalt. Radioene ble samlet inn av lensmannen og Halvor Nyhus fraktet disse til Kil i august 1941. Men ikke alle leverte radioene sine, da var kverna god og ha. Folk kom langveis fra for å få ladet batterier. Nyhus hadde også mye besøk av folk som fikk reparert radioene sine. Alt av gamle deler kom til nytte, for nye deler var vanskelige å skaffe

Tømmerfløting
Det var mye tømmerfløting i Kjølebrøndsvassdraget, også i Sagelva var det fløting. I 1950 sto den 90 meter lange renna ferdig og var i bruk til ut i 1960-årene
.

 


Hvor er padleren?

Fanturodden, Hansjø

Hansjø ved Skarvang

Her går vi langs Ilsjø

Mørland

Bakken i Mørlandstjenna

Hansjø

Hansjø

Flyttbar fortøyningsbolt

Sopp

Hansjø

Hansjø rundt
kartutsnitt