Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

GruveheiaGruveheia ligger rett ved Taubaneåsen. Det går en gammel vei over Gruveheia, det er også flere stier i området. Fra gruvene her oppe ble det tatt ut pegmatitt. Gruvene består av tre hull og alle er fylt med vann. Kan også se rester av grunnmuren hvor huset sto. Klikk på knappen hvis du vil lese mer.
177 Gruveheia: Gruvene på heia mellom Årømyra og Vadfoss (Gruveheia) ble satt i drift av en mann ved navn Thesen. Det var gamle gruver som hadde ligget uvirksomme i mange år. Det var omkring 1925 at driften ble tatt opp igjen. Det ble da laget en bedre vei opp til gruvene, etter et omfattende sprengningsarbeid var det klart for transport med traktor. Traktoren som ble brukt var et stort monster med beltedrift. Det var Tor Langetangen som kjørte dette "uhyret". Det er den veien som går opp der hvor Samvirkelaget i Vadfoss var. Tidligere hadde man bare brukt hest og kjerre. Det ble mye arbeid med å lense gruvene og pumpene gikk i ett. Det var 10-12 mann som var i arbeid i disse gruvene den tiden det varte. Det var kvarts og feltspat som ble tatt ut her, men det var ikke store mengder av dette som Thesen hadde trodd. Det ble avsluttet igjen etter et par år. Utskipningskaia for gruvene var ved Båten. Fra den tiden gruvedriften startet her mot slutten av 1800-tallet vet man nesten ingenting. Det var kvinner som sto for "skjegdingen". Det var arbeidet med å skille steinmassene som var kvinnfolkarbeid som også var en beinhard jobb. Huset som sto ved gruvene ble flyttet ned til Årø gård etter at driften var avsluttet. Men det var bare reisverket igjen, for guttegjenger hadde tatt av kledningen som ble til mange flotte hytter i området ved Langtjenn. Huset ble revet i 2004 etter å ha stått på Årø gård i mange år.

 


Utsikten fra Gruveheia .

Gammel vei over Gruveheia .

En av holene .

Den største hola .

Rester av grunnmuren .

Gammel vei over Gruveheia .

Et av hullene .

Et av hullene .