Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Gruodden

194 Gruodden: Et lite skjerp ved Gruodden som en gang ble sprengt, fordi noen mente at det kunne være feltspat der. Det ble ikke funnet noen drivverdig forekomst.
N° 58.79333 Ø° 9.40752

 


Gruodden.

Gruodden.

Gruodden.

Gruodden.

Gruodden.

Gruodden.

Gruodden.

Gruodden.
kartutsnitt