Søk i www.turer.no via Google:
§


KRAGERØ KOMMUNE

Grønnåsen

Store deler av Grønåsen er naturreservat og er et av de fine turområdene nær sentrum. Toppen av åsen med 202 moh. ligger Lun barskogsreservat. Her er store forekomster av barling og eiketrær som er flere hundre år gamle. Ellers på Grønåsen er det mye mineraler og sjelden flora som f.eks Buskvikke. Ved Grønnåskjenna er det en liten hytte, som er åpen. Her er det fine fiskemuligheter med mye tryter. Ved Miantjenn som er kommunens høydebasseng ligger det noen gamle malmgruver fra 1600-tallet. Her går stien som fører deg til Lun, toppen av heia. Her blir stien borte. Nesten oppe treffer du på en liten rasteplass ved "Kopphammeren". Det er liten fjellkolle som synes lett i terrenget. Hvis du skal ta en tur ut til Ånevikflauet, kan du ta av her. Derfra har du en fantastisk utsikt. Tror ikke det er sti ut dit, men det er greit terreng å gå i. Ellers går det flere stier opp til dette turområdet.

171 Grønnåsen: Grønnåsen gruve er en apatittforekomst som ligger på østsiden av Kilsfjorden, ca. 100 moh. og 300 meter fra fjorden. Forekomsten er en hornblendeskapolittgang med apatitt i større klumper. Apatitten er av god kvalitet, den holdt 90% rein apatitt. Forekomsten ble drevet av Ing. Ferd. Lyng, Oslo i 1916-1917. AS Apatit i Bergen drev den i en liten periode i 1918. Det ble drevet både synkedrift og strossing. Synker gikk loddrett ned, og strosser gikk horisontalt ut til sidene fra synkene. Fra 10 meters dyp hvor apatittgangen bare var et par tommer bred, utvidet den seg og var i 17 meters dyp 70 cm bred. Det ble funnet apatittklumper på flere kvadratmeters størrelse.Det er flere små brudd ved Mian og Grønnåsen, men dette er den eneste ordentlig gruva. Det er vann, men det skal være mulig å gå innover og at det åpner seg en større hall lenger inne i gruva.

195 Rønningen: Ved gården Rønningen i Sannidal har det vært jerngruver i drift så lenge tilbake som i begynnelsen av 1700-tallet. De ble drevet av Fritzøe jernverk ved Larvik inntil de ble nedlagt omkring 1800. Er ikke riktig plassert.
I heia mot Brunåsen ved Storemyr er det to store slagghauger. Det går traktorvei opp fra Rønningen. Disse haugene ligger rett ved stien til venstre mot Brunåsen når du går opp. Ellers vet jeg igenting om denne forekomsten.

172 Storemyr/Vassbånnheia: Har ingen opplysninger om denne driften. I heia mot Brunåsen ved Storemyr er det to store slagghauger. Det går traktorvei opp fra Rønningen. Disse haugene ligger rett ved stien til venstre mot Brunåsen når du går opp. N° 58.88189 Ø° 9.33250


SE OGSÅ SIDENE SKIBUFJELL, BRUNÅSEN OG KJERRKOLLEN.

 


Utsikt mot Ånevika.

Utsikt mot Ånevika.

Utsikt mot Ånevika.

Utsikt mot Ånevika.

Grønnåsliane.

Utsikt mot Ånevika.

Utsikt over Kilsfjorden

Grønnåsen.

Melvins post.

Melvins post.

Gammelt tre.

Bolter ved Mian.

Grønnåsen.

Grønnåsen.

Grønnåsen.

Grønnåsen.

Mian.

Grønnåsliane.

Grønnåsen.

Grønnåsen.

Grønnåsen, Ånevika.

Grønnåsen, Ånevika.

Gruveheia.

Grønnåsen.

Grønnåsen.

Grønnåsen.

Grønnåsen.

Grønnåsen.

Grønnåsen.

Grønnåsen.

Grønnåsen.

Grønnåsen.

Utsikt fra Ånevikflauet.

Grønåstjenna.

Grønåsen.

Krystaller fra Grønåsen.

Lun.

Hytta ved Grønåstjenna.

Hytta ved Grønåstjenna.

Fjellkollen "Kopphammeren".

Utsikt fra Ånevikflauet.

Utsikt fra Skibufjell.

Gruve ved Mian.

Gruve ved Mian.

Mian.

Hytta ved Grønnåstjenna.

Grønnåstjenna.

Jernplate.

Grønnåsen.

Grønnåsen.

Grønnåsen.

Laukøya.

Grønnåsen.

Fantastisk utsikt.

Nye vannrør fra Mian 2021.
 

171: Grønnåsen.

171: Grønnåsen.

171: Grønnåsen.

171: Grønnåsen.

171: Grønnåsen.

171: Grønnåsen.
   

172: Rønningen.

172: Rønningen.

172: Rønningen.

172: Rønningen.

172: Rønningen.

172: Rønningen.

172: Rønningen.

172: Rønningen.