Søk i www.turer.no via Google:

KRAGERØ KOMMUNE

Grevinne WedelEn spennende og avkjølende tur ca 400 meter inn i fjellet. Stollen er tømt for vann, det er montert lyspunkter et par hundre meter innover, men støvler og lykt er nødvendig. Det er fortsatt mye vann, søle og gammelt trevirke igjen i gruvegangene. Etter ca 200 meter, åpner det seg store haller. Herfra og innover må du bruke medbrakt lyskilde, dette er også det fineste partiet synes jeg. Gruvegangene er nesten som slipt med flotte mønster i seg. Innerst er det en liten vannpytt. Gruva er låst, det må avtales hvor du kan hente nøkkelen.
24 Grevinne Wedel: Fru Anker og Grevinne Wedel var de største i kragerødistriktet, og var i århundreder landets nest største. Gruva har den lengste sammenhengende gruvegangen i Kragerø på ca 400 meter. Driften i Grevinne Wedels gruve ble avsluttet i 1919, da nedgangen etter 1. vedenskrig gjorde driften ulønnsom. Siste oppgitte dybde er her 82 meter, som er ca. 30 meter under havnivået. I 1956 ble det satt igang prøvedrift og det vil bli tatt ut 30.000 tonn malm det første året og ha en arbeidsstokk på omlag 30 mann. I slutten av mai var gruva lenset for vann og det var mulig å klatre ned til bunnen av gruva. Her nede var det flere hundre tonn med brutt malm som ikke ble tatt opp når driften stanset i 1919. Boret og feiselen står igjen og i malmhaugene lå graveredskapet, som om det var forlatt dagen før. Men alt dette hadde stått under vann siden 1919, i 37 år. Tidligere navn var " Fløyfjell gruve" .

Sjakt: Går rett ned i fjellet. Stoll: Fra sjakt til friluft. Ort: Gruvegang som stopper inne i fjellet.
Stigort:
Gruvegang med stigning. Synk: Gruvegang som heller nedover. Bergfeste: For at fjellet
ikke skulle rase sammen, satte arbeiderne igjen "fjellbroer" tvers over sjakten.

 


Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.

Grevinne Wedel.