Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Gråfjell - BergskogenFint turområde nær sentrum, mange fine stier. Kan gå fra Berg, Østland, Lindtvedt eller Kalstad. Kan se en del av skjærgården fra toppen. Høyeste punkt er på 95 moh. Det var mange fra Kragerø som hadde dagsturer opp til Gråfjell i påsken.

Vannforsyningen på Berg
Langs stien fra Berg i et granholt er det en liten steinsatt dam, en brønn. ”Kummane” ble disse vannkildene kalt. De ble gravd ut og steinsatt da lege Christian Horrebow Homann (1826-1880) var eier av Berg. Mange brønner på den tiden fikk tilsig fra smittefarlige kilder. Fra ”kummane” ble det gravd grøft og lagt ned vannrør helt frem til gården Berg. Hovedbygningen og fjøset fikk innlagt vann fra ”kummane”. Forpakterboligen fikk fortsatt vann fra de gamle brønnene i parken.

Tantes furuer
Disse to trærne blir kalt ”Tantes furuer”. Det var Henriette (Jeja) Homann (d.1943) som i sin tid ga trærne dette navnet. Frøken Homann var den siste private eier av gården Berg. Tante var Jeja Homanns tante Henriette (Jetta). Vi ser henne som den eldre kvinnen foran til venstre på det gamle fotografiet. Det er tydleig at dette var et yndet turmål for beboerne på Berg. Benkene er et vitnemål på det. En av ”Tantes furuer” ble blinket ut til hogst. Frøken Homann protesterte på det, og treet ble spart. Det gamle fotografiet er tatt i 1880-årene. Tante ”Jette” døde i 1892.


"Olsens Minde"
Det står et lite treskilt ved stien som viser veien opp, det er laget noen steintrapper opp til benken på toppen. Dette er Berg eiendommens høyeste punkt og er et gammelt utsiktspunkt og utfartssted for familien som bodde på Berg i gamle dager. Dette utsiktspunktet var nok i bruk lenge før den nye veien til Kragerø gjennom Kilen sto ferdig i 1867. Det var Håkon Finstad som gjenoppdaget utsiktspunktet i 1994 og kalte stedet opp etter Mads Olsen. Det forrige utsiktspunktet som ligger nærmere museet tok Mads og døpte til "Håkons utsikt". Berg området er et flott friområde

 


Gråfjell.

Bergskogen.

Tantes furuer.

Gammel granskog.

Brønnen i granholtet.

Et smil i Tantes furu.

Ovenfor Lindtvedt.

Gråfjell.

Gråfjell.

Stor kløft i Lindtvedtheia.

Gammel vei fra Lindtvedt.

Ovenfor Lindtvedt.

Skilting i Bergskogen.

Skilting i Bergskogen.

Toppen av Lindtvedtheia.

Dyrskuejordet.

Indre Kalstadkilen.

Indre Kalstadkilen.

Indre Kalstadkilen.

Fra "Olsens Minde"

"Olsens Minde".

Berg museum..

Berg museum.