Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Gamlestuetunet



Tidligere tunplass, er registret med navnet "Gamlestuetunet". Sporene etter bebyggelse er ikke lenger synlig. Torstein Knutsen, som er bosatt like ved, forteller at det til omkring 1970 lå en stein der på ca. 1,20 x 1,20 m som antakelig var en tramstein til huset. På den var det hogd inn årstallet 1728. Steinen er dessverre gått tapt. Huset på Gamstetonet ble flyttet til Bnr. 4. Bygningen ble revet omkring 1980. Plassen er registret av Johnny Thorsen som nr. 13.




The former farmstead is recorded under the name "Gamlestuetunet." The traces of the buildings are no longer visible. Torstein Knutsen, who resides nearby, recounts that until around 1970, there was a stone there measuring approximately 1.20 x 1.20 meters, which was likely a doorstep stone for the house. Carved into it was the year 1728. Unfortunately, the stone has been lost. The house at Gamstetonet was moved to Plot No. 4. The building was demolished around 1980. The location is registered by Johnny Thorsen as No. 13.



Gamlestuetunet 13.