Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

FengesholmenYtterst i innseilingen til Kragerø ved Stølefjorden ligger Fengesholmen. Den ser ut som en stor granittblokk som kommer opp av havet. Det er bare gress og strandnellik som har greid å klore seg fast på denne 500 meter lange holmen som er ødslig i blåst og praktfull i sol. Det er ikke den mest benyttede holmen blant Kragerø-folk, den ligger nokså langt fra byen. Det er ingen hytter på holmen, men det skal ha bodd en familie her ute for veldig lenge siden. Det er mulig å finne noen steiner etter huset som sto der. Fengesholmen har alltid vært et le for båter som skulle over Stølefjorden. Derav kommer også navnet "Fenges", holmen som "fenger av" for sjøen.
Forvist nonne: Det sies at det skal være en forvist nonne som går igjen på denne holmen. Det er mange fiskere og folk på Levangsheia som skal ha sett en sortkledd nonne som ble forvist ut hit på denne nakne holmen. Sommeren 1954 skjedde dette: Det var to karer som tok en rotur ut til Fengesholmen for å slappe av med en kaffekopp. Etter en liten stund fikk de plutselig se en mørkkledd dame som spaserte på den midterste høyden på holmen. Vi er ikke alene her, sa den ene. Jeg går opp og ser etter, det er vel bare noen som plukker blomster eller lignende. Den ene gikk opp på holmen, og han andre etter, men det var ingen dame å se. Det var heller ingen båt og se. Etterpå gikk de over hele øya å lette etter i kløfter og revner, men ingen dame å se. De var sikre på at de så en dame, det var to stykker som så ho. Hun var mørkkledd i side skjørter og med tørkle på hodet, høyre hånd hadde hun inntil seg under brystet som hun bar på noe. Dette var på lyse dagen, så de ble ikke redde med en gang men fikk en rar fornemmelse av frykt litt senere. De hadde ikke lyst til å gå i land på Fengesholmen etter dette. Det skal være et gammelt sagn som skriver seg fra den tid det skal ha vært nonner på Jomfruland. Hvis noen av nonnene forbrøt seg, ble de forvist til Fengesholmen. Vedkommende ble da overlatt til seg selv uten mat og tilsyn, det fortelles også at folk på Levang skal ha rodd ut med mat til disse stakkarane. Folk fra Levang som har vært der ute og sett damen, når de snakket til henne forsvant hun med en gang. Det merkelige er, at alle beskrivelsene av denne mørkkledde damen stemmer overens.
Det med nonner på Jomfruland er vel litt usikkert. Jeg har heller ikke hørt om noen som har sett damen, hun har vel fått fred nå.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Fengesholmen.

Fengesholmen.

Fengesholmen.

Flyfoto.

Fengesholmen.

Fengesholmen.

Fengesholmen.

Fengesholmen.

Fengesholmen.

Fengesholmen.

Fengesholmen.