Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

FarsjøVi startet turen ved Fossen. Vi går innover på Sagaveien, vi krysser under E18 å opp til Saga. På Saga står den eneste holdeplassen som står igjen på Kragerøbanen. Der mulig den skal restaureres. Fra Saga går det en sti/vei forbi Berntangen. Etterhvert kommer vi ned til myrene i Breivikbukta på dårlig sti. Vi kommer inn på en traktorvei som kommer fra Store Neslandstjenn, vi tar ned til høyre mot Nesland. Fra Nesland går resten av turen på vei, over en liten bru, til Farsjø. Vi rusler nedover Farsjøveien ned til Fossen hvor bilen står å venter. Fin tur rundt Farsjøvannet. God tur!

Farsjøvannet
Det var bare "Farsjø" som var det opprinnelige navnet på vannet. Navnet skal visst komme av at vannet var framkomstveien for gardene omkring og at det var veien mellom Tokke og Kragerø. Folk fra Drangedal og Bamble som dro sørover og folk fra Kragerø som dro nordover hadde dette vannet som framkomstvei.


Farsjø.

Farsjø.

Breivik.

Breivikkilen.

Saga stasjon.

Saga stasjon,