Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

FantholmaneFantholmane består av seks holmer og skjær. Viktige holmer for sjøfugler i hekketiden. Navnet Fantholmene stammer sansynligvis fra den tid det var en del reisende "Fantebåter" som slo seg til for kortere eller lengre periode. Båtene kom gjerne når det var pent vær. Det var ofte flere båter i følge. Av lokalbefokningen ble holmen kalt bare for "Holmen". De siste fantebåtene var der på midten av 1950 tallet. Det var en fin plass å slå seg ned på med god tilgang til ferskvann fra en bekk på Skarbosiden. Her finner vi også en godt bevart fortøyningsring fra seilskutetiden.

 


Fantholmane.

Fantholmane.

Fantholmane.

Fantholmane.

Fantholmane.

Fantholmane.

Fantholmane.

Fantholmane.

Fantholmane.

Fantholmane.

Fantholmane.

Fantholmane.

Fantholmane.

Fantholmane.