Søk i www.turer.no via Google:
§


KRAGERØ KOMMUNE

Ellefsholmane


Ellefsholmane befinner seg i Eksefjorden nær Skrue og Kvaksundholmen. Eksefjorden er en fjord som går langs grensen mellom kommunene Bamble og Kragerø. Fjorden strekker seg over 6 km fra Mosholmen og Askholmene, og går østover nord for Langøy. I vest grenser Eksefjorden til Fossingfjorden.
Ellefsholmane are located in Eksefjorden near Skrue and Kvaksundholmen. Eksefjorden is a fjord that runs along the border between the municipalities of Bamble and Kragerø. The fjord stretches over 6 km from Mosholmen and Askholmene, and extends eastward north of Langøy. In the west, Eksefjorden merges with Fossingfjorden.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Ellefsholmane.

Ellefsholmane.

Ellefsholmane.

Ellefsholmane.

Ellefsholmane.

Ellefsholmane.

Ellefsholmane.

Ellefsholmane.