Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

EidkilkanalenEidkilkanalen er en kunstig kanal som ble bygget for å dele øya Skåtøy i to. Arbeidet med kanalen startet i 1924, og den ble åpnet i 1926 etter at en av demningene brast. Når du kommer til kanalens innløp, vil du legge merke til Eidkiltrollet, en bergmaling som pryder veggen. Du kan også finne mer informasjon på siden om Skåtøy.

Passeringsbevis
Høsten 1989 ble det bygget ny bru over Eidkilkanalen. I denne forbindelese fikk Skåtøy Vel trykt opp noen passeringsbevis og klistremerker med et motiv av kanalen, som var tegnet av Kirsten Ferrier Edwardsen for en del år siden. De som passerte Eidkilkanalen kunne få kjøpt dette for 50 kroner og var frivillig, det var noen ungdommer som sto for salget og Skåtøy Vel fikk inn 1200 kroner.

The Eidkil Canal is an artificial channel that was built to divide the island of Skåtøy into two parts. The construction of the canal began in 1924, and it was opened in 1926 after one of the dams burst. As you reach the entrance of the canal, you will notice the Eidkilt Troll, a rock painting adorning the wall. You can also find more information on the Skåtøy page.

Passage Permit
In the autumn of 1989, a new bridge was constructed over the Eidkil Canal. In connection with this, Skåtøy Vel had some passage permits and stickers printed with a design of the canal, which was illustrated by Kirsten Ferrier Edwardsen several years ago. Those who crossed the Eidkil Canal could purchase these for 50 Norwegian Kroner, and it was voluntary. A group of youths were responsible for the sales, and Skåtøy Vel raised 1200 Kroner from the proceeds.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Eidkiltrollet.

Gammelt bilde Eidkilkanalen.

Gammelt bilde Eidkilkanalen.

Bygging av Eidkilkanalen.

Bygging av Eidkilkanalen.

Bygging av Eidkilkanalen.

bygging av Eidkilkanalen.

Gammelt bilde Eidkilkanalen.

Gammelt bilde Eidkilkanalen.

Gammelt bilde Eidkilkanalen.

Gammelt bilde Eidkilkanalen.

Utbedring av Eidkilkanalen.

Passeringsbevis.


Eidkiltrollet maleri.


Eidkiltrollet.