Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

DjevelholaLigger oppe i bratte heia bak Sangernes hus på Tangen.
126 Djevelhola: Dette er en liten hule som ligger skjult i den bratte heia langs stien som førte opp til Bekkedalen fra Tangen. Tror denne stien er igjengrodd nå. Denne hulen hadde en betydelig tiltrekningskraft på barna fra Tangen og Tangheia i gamle tider, og den var kjent som Djevelhola. Selv om hensikten bak hulens navn forblir ukjent, kan det ha vært et mulig sted for uttak av mineraler. Det er verdt å merke seg at hulen eksisterte før krigen, uten noen tysk påvirkning. Likevel er det blitt sagt at tyskerne benyttet hulen som lagersted under krigstiden. Inngangen til hulen er trang, og det er en liten helling nedover før man kommer inn. Inne i hulen er det nok plass til å stå oppreist, og det er synlige borehull i veggene. Det er også tydelig spor etter uttak av stein som ligger nede i åssidene. Inngangen til hulen kan ha vært større i fortiden, enten på grunn av forsøk på å forsegle den eller naturlig nedfall over tid. Dagens generasjon vil trolig aldri få vite sannheten bak dette mysteriet, og det vil nok forbli en hemmelighet for alltid. I området hvor veien nå går mot Bekkedalen pleide det å være en sti kjent som Djevelstien, som hadde en litt luftig karakter. Dessverre har denne stien forsvunnet med tiden. En person ved navn Svenn Aadne Nilsen, som vokste opp i området, deler sine minner om at hulen også ble kalt Klebersteinshola ved Lilleknollen. Han forteller at de fant både hele og uferdige klebersteinsboller der. Det finnes en lignende hole under Skriverheia.

Sjakt: Går rett ned i fjellet. Stoll: Fra sjakt til friluft. Ort: Gruvegang som stopper inne i fjellet.
Stigort:
Gruvegang med stigning. Synk: Gruvegang som heller nedover. Bergfeste: For at fjellet
ikke skulle rase sammen, satte arbeiderne igjen "fjellbroer" tvers over sjakten.

 


Tangehola (Djevelhola).

Tangehola (Djevelhola).

Tangehola (Djevelhola).

Tangehola (Djevelhola).