Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

DiplemyrEn tidligere boplass. Hustuftene er ikke lenger synlige, men det finnes en vakker, gammeldags brønn med steinlegging. Steinmurer langs myrkanten og noen gamle syrinbusker vitner om tidligere beboelse. Åsen vest for Diplemyr er kjent som Diplemyråsen. Plassen er registrert som nummer 8 av Johnny Thorsen.
A former settlement, where the remains of the houses are no longer visible, but there exists a beautiful, old-fashioned stone-laid well. Stone walls along the edge of the marsh and a few old lilac bushes bear witness to past habitation. The hill to the west of Diplemyr is known as Diplemyr Hill. This location has been registered as number 8 by Johnny Thorsen.

Diplemyr.