Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

DaperheiaHeiområdet mellom Kartmyr og Våssved er kjent for sin naturskjønne beliggenhet. Ifølge Arne Myrstrand finnes det et par vassdaper på den nordligste heitoppen mot Kartmyr, som har gitt heia sitt navn. Vassdaper er små tjern hvor det pleide å bli vasket klær i gamle dager. De som bodde på Myrstrand, brukte ofte å ro ut til Fengesholmen, hvor det også fantes vassdaper. Daperheia byr på en fantastisk utsikt mot Portør. Her kan man nyte panoramaet og den vakre naturen. I tillegg har Daperheia en gammel trekantmarkering som ble brukt i landmåling og kartproduksjon. På jernstanga er det preget inn noen tall, trolig et nummer som hadde en spesifikk betydning i den sammenhengen.
The heathland area between Kartmyr and Våssved is known for its scenic location. According to Arne Myrstrand, there are a couple of small ponds called "vassdaper" on the northernmost peak facing Kartmyr, which have given the heath its name. Vassdaper were small basins where clothes used to be washed in the old days. The residents of Myrstrand would often row out to Fengesholmen, where vassdaper could also be found. Daperheia offers a magnificent view of Portør. Here, one can enjoy the panoramic vista and the beautiful nature. Additionally, Daperheia has an old triangular marking that was used in surveying and map production. Some numbers, likely with a specific significance in that context, are engraved on the iron pole.

 


Daperheia.

Daperheia.