Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Dammen


Området Dammen og Lona er et lite turområde på Helle med fine stier og gamle veier. Turbinrøret gikk fra Dammen i Skjørtjenn ned Dambakken og under Kleivaveien til Kjættingfabrikken ved Hellefjorden. Elva fra Dammen i Skjørtjenn ender ut ved gamle Helle Bruk.Grunnmurer og fundamenter til Helle bruk (saga) står fortsatt som et minne fra gamle tider.

 


Dambakken.

Dambakken.

Dammen.

Dammen.

Dammen.

Turbinrøret fra 1938.

Dammen.

Turbinrøret fra 1938.

Turbinrøret fra 1938.

Dammen.

Elva renner ned i Lona.

Dammen.

Dammen.

Gammel vei til Dammen.

Elva renner ned i Lona.

Dambakken.

Dambakken.

Dammen.

Dammen.

Dammen.

Dammen.

Dammen.
   

Helle Bruk (saga).

Helle Bruk (saga).

Helle Bruk (saga).

Helle Bruk (saga).

Helle Bruk (saga).

Helle Bruk (saga).