Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

DalaneHusmannsplass under Haslum. Stuehuset som står ennå er trolig fra begynnelsen av 1800-tallet. Det er også et lite stokkebygd fjøs på plassen. Dalane var bebodd fram til ca. 1917. Dalane er en gammel boplass, som familien Westgaard i Kragerø eier nå. (Navnet Westgaard skal være ute fra Levangsheia et sted, Vestgården). Det var foreldrene til Martin Johnsen som hadde huset tidligere. Martin ble født på Dalane 1891, 3 mnd etter sin fars død. De vokste opp der med 3 søsken og mor som da var enke, hun het Berthea Johnsen. Hun måtte reise til Kragerø for å selge melk. Hun bar melkespanna til Stabbestad og rodde over fjorden til byen hvor hun solgte melk i husene. Så bar hun melsekker på ryggen hjem igjen. De små måtte passe hverandre. Det skal være noen initialer etter ham på noen stokker i et uthus. De solgte huset til Westgaard familien rundt 1922 - 1923.
Homestead under Haslum. The main house that still stands is likely from the early 19th century. There is also a small log-built barn on the property. Dalane was inhabited until around 1917. Dalane is an old dwelling, currently owned by the Westgaard family from Kragerø. (The name Westgaard is said to come from Levangsheia somewhere, Vestgården). It was the parents of Martin Johnsen who previously owned the house. Martin was born at Dalane in 1891, three months after his father's death. They grew up there with three siblings and their mother, who was then a widow named Berthea Johnsen. She had to travel to Kragerø to sell milk. She carried the milk pails to Stabbestad and rowed across the fjord to the town, where she sold milk in the houses. Then she carried flour sacks on her back back home. The little ones had to look after each other. There are said to be some initials after him on some logs in an outhouse. They sold the house to the Westgaard family around 1922-1923.

 


Inne i huset.

Inne i huset.

Dalane.

Dalane.

Initialer på uthus Dalane.

Dalane.