Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Bystien (Storkollen til Jambakkmyra)Bystien ble offisielt åpnet søndag 21. september 2021. Det var ikke mange som møtte opp ved Storkollen. Noen kom på etterhvert og noen falt fra før vi nådde Jambakkmyra. Bilder fra turen.


Vi starter i et velkjent område på Storkollen og Sjåen. Vi følger blåløypa forbi gruver og ut til gruve på kanten av Sollihøyda. Her for man en flott utsikt over Kilsfjorden og oppover Kragerø vassdraget. Vi går inn til Sjåmasta. Herfra går vi ned en ny opprettet sti ned forbi Sjåkollen (selvmordsbakken) hoppbakke og skytebanen. Fra skytebanen følger vi en gammel sti og vei ned til Haugstranda.

Vi går over Ulvehiet og ned til Kammerfossveien og over brua Åtangveien. Vi stopper rett før Kragerøs minste tunnel. Herfra går vi opp stien til Mianveien og videre opp til Mian. Herfra blir det en langt stykke med flott skogsterreng over Grønnåsen, Lun og bort mot Grønnåstjenna. Vi går over Kjerrkollen, her ble det en liten pause. Fin utsikt. Vi går ned til Lyngdalsmyra. Vi går over Storedalshagen og ned Rinde ved Sannidalsveien. Fra Sannidalsveien går det en sti opp Skrubbdøla, forbi boligfeltet Solstadbakken og bort til Torvefjellet. Her går stien ned til Ambutjenna og inn på gangveien til Kolbånn. Vi tar av til høyre forbi gården Skauen. Herfra går vi inn i et flott skogsterreng over Revåsen og Kulekollen som byr på flott utsikt og ned til Heglandsveien.  Vi går et lite stykke på Heglandsveien, før vi tar opp til høyre på grusvei og etter hvert sti.

Herfra blir det skogsterreng helt opp til Jambakkmyra. Vi går over ved Reselveren og bratt ned mot Storfiskevann, og så videre bratt over Knutane. Veldig kupert terreng. Det er her man begynner å kjenne det i beina, etter en lang tur fra Storkollen. Når man endelig har kommet på det høyeste, er det bare et lite stykke ned til Jambakkmyra.

 


Startpunkt Storkollen.

Storkollen.

Storkollen.

Sjåen.

Sjåen.

Sjåen.

Sjåen.

Sjåen.

Skytterbanen.

Bystien.

Bystien.

Her legges nye rør fra Mian.

Bystien.

Bystien.

Bystien.

Bystien.

Skauen.

Skauen.

Skauen.

Skauen.

Skauen.

Gammel vei mot Skauen.
   

Bystien.

Over Heglandselva.

Heglandselva.

Heglandselva.

Heglandselva.

Bystien.

Bystien.

Bystien.

Bystien.
     

 

Det er kun to vann langs den ca 2 mil lange bystien fra Storkollen til Jambakkmyra. Det er Ambutjenna og Mian. Bildene under er ikke fra turen med Kragerø Turlag.

 


Ambutjenna sommer.

Ambutjenna sommer.

Ambutjenna vinter.
 

Mian.

Mian.

Stien mot Grønnåsen.