Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

BukkholmenI 1955 kjøpte Jens Lauersens legat Bukkholmen av Kragerø Seilforening. Holmen er dermed sikret som fristed for allmennheten. Det var legatforstander Algot Carlsen som jobbet med å sikre Bukkholmen som et utfartssted. Midt på holmen er det er det et stort grønt areal, det kunne vært flott her hvis det hadde ryddet og klipt. Det står et toalett på øya, men det blir ikke mye brukt ser det ut til. Ved toalettet er det en liten dam hvor det er satt stein. Hvor gammel er denne dammen? Lang tid tilbake var det en brynesteinsfabrikk på Bukkholmen. Den ble flyttet til Porsgrunn, da det var for liten plass på holmen. Det var mange i arbeid her ute og var eid av en Plessner.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Bukkholmen.

Bukkholmen.

Bukkholmen.

Bukkholmen.