Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

BruntangenBruntangen er et gammelt bosted som ligger ved Portørveien. Dette lille bruket som alle andre i området har utgått fra Levang. Fastboende tror navnet betyr "den brente tangen", fordi det en gang har vært brann på stedet. Det er funnet brente trestokker i jordene på Bruntangen

 


Flora ved Bruntangen.

Huset på Bruntangen.

Bruntangen.

Bruntangen.

Bruntangen.

Bruntangen.

Bruntangen.