Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Bratten Leirdalen1870-tallet ble to områder demmet opp for å fungere som tjern til isproduksjon. Det første området var Leirdalen isbruk A. O. Lindvigs, mens det andre var en myr litt sør for Leirdalen som fikk navnet Perstjenn etter Peder Bærø, som anla isbruket. For å demme opp denne myra ble det bygget tre demninger. Videre ble det anlagt en isrenne fra tjernet som strakte seg gjennom en trang dal på ca. 250 meter ned til ishuset, som lå nede ved Kjøpmannsfjorden. Etter 1910 begynte iseksporten å avta, og på Bærøs to isbruk var det helt slutt i 1918. Den gamle demningen er nå revet.

84 Bratten: Kvatsitt. Bruddet var i virksomhet mellom 1910 og 1950 og var eid av S. Lunøe.
In the 1870s, two areas were dammed to function as ponds for ice production. The first area was Leirdalen Ice Works owned by A. O. Lindvig, while the second was a marsh located slightly south of Leirdalen, named Perstjenn after Peder Bærø, who established the ice production facility. To dam up this marsh, three dams were built. Additionally, an ice channel was constructed from the pond, stretching through a narrow valley approximately 250 meters down to the icehouse, located near Kjøpmannsfjorden. By 1910, ice exports started to decline, and at Bærø's two ice works, production came to a complete halt in 1918. The old dam has now been demolished.

85 Bratten: Kvartsite. The quarry was in operation between 1910 and 1950 and was owned by S. Lunøe.
Bratten.

Bratten.

Bratten.
 

Lunøes brudd, Bærøy.

Lunøes brudd, Bærøy.

Lunøes brudd, Bærøy.

Lunøes brudd, Bærøy.
 

Lunøes brudd, Bærøy.

Lunøes brudd, Bærøy.

Lunøes brudd, Bærøy.

Lunøes brudd, Bærøy.
 

Lunøes brudd, Bærøy.

Lunøes brudd, Bærøy.

Lunøes brudd, Bærøy.

Lunøes brudd, Bærøy.
 

Lunøes brudd, Bærøy.

Lunøes brudd, Bærøy.

Lunøes brudd, Bærøy.