Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Bråtane (Søndre Lundereid)Bygget som nå står ved Bråtanetjenna er satt opp på samme sted som den gamle løa. Bråtane Landhandel som det nå heter. Bygget ble brukt under innspillingen av Farmen.

Løa ved Bråtane: Den tidligere uteløa på Søndre Lundereid ble satt opp igjen i 2014. Den gamle løa sto her i tidsrommet ca. 1860 - 1960. Ble brukt til oppbevaring av høy og lauv.

 


Bråtane.

Bråtane landhandel.

Bråtane landhandel.

Bråtane.

Bråtane.

Bråtane.

Bråtane.

Bråtane.

Bråtane.

Gamle Løa ved Bråtane.