Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

BorteidknutenBorteid har det meste med flere muligheter for både korte og lengre rundturer. Turen opp til Borteidknuten er en kort tur. Bratt sti opp, man kan velge å gå åskammen nedover retning Skiensund og veien tilbake. Kan også legge om turen via Bjerketangen. På Bjerketangen er det en liten badebrygge og stupebrett for allmennheten. Anbefalt rundtur er over Borteidknuten og inn på stien forbi Blandkjenn kvatsbrudd mot Seteren kvartsbrudd. Flott sti med utsikt over Kjøpmannsfjorden. Ved Seteren er det utstilt diverse maskiner fra den tiden kvartsbruddet var i virksomhet. Flott rundtur.

 


Borteidknuten.

Borteidknuten.

Borteidknuten.

Borteidknuten.

Borteidknuten.

Borteidknuten.

Borteidknuten.

Bjerketangen.

Bjerketangen.

Bjerketangen.

Bjerketangen.

Bjerketangen.

Bjerketangen.