Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

BjørneknutenBjørneknuten er en av populære utfartssteder på Langtanghalvøya, utsikt som nesten matcher den fra den nærliggende Lovisenbergkollen. Dette området er en sann perle for friluftsentusiaster, med et omfattende nettverk av vakre stier som inviterer til utforskning. Dessverre henger en trussel over den idylliske Bjørneknuten. Både den mindre, og deler av den større Bjørneknuten, er i fare for ødeleggelse i møte med den gradvis nærkommende aktiviteten til Norsk Hyperit. Dette kaster en skygge av usikkerhet over områdets fremtid og bevaringen av dets naturskjønnhet.124 AS Norsk Hyperite: MacAdam eller A/S Norsk Hyperite som det heter nå kommer stadig nærmere lille og deler av store Bjørneknuten og dette turområdet står i fare for å bli ødelagt. Det blir nå tatt ut ca 550.000 og 600.000 tonn av bergarten hyperit årlig, det er en tung og hard stein som egner seg godt både i asfaltblandinger og som kystsikring i moloer og bryggeanlegg. I 1950-årene ble det tatt ut ca. 15.000 tonn årlig. Det var George Dahll sammen med engelske interesser som startet produksjonen i 1913-1914 og kundene var England og Holland. Bedriften fikk navnet ValbergMacAdam AS. Navnet MacAdam kommer av en skotte ved navn MacAdam, det var han som forsket frem en type veidekke som senere ble til asfalt. Allerede i februar 1915 under første verdenskrig stoppet produksjonen. Etter krigen startet driften opp igjen. Under andre verdenskrig ble det også noe stans i produksjonen, etter krigen fikk Dahll en kontrakt med den nederlandske staten. Steinen ble lastet om bord i lektere og videre opp i jernbanevogner, nå blir steinen lastet direkte i båter. Det var på det meste 85-90 mann som jobbet her. I 1984-85 var produksjonen på 204.000 tonn og det var rundt 16 mann som jobbet på anlegget. I 1984 sto det nye anlegget med tunnellen ferdig og utskipningskaia ble flyttet til utsiden av Valbergheia mot Bærøyfjorden. Tunnellen som går igjennom heia er omkring 300 meter, og er det største tunnellarbeidet i Kragerø siden Kragerøbanen ble anlagt i 1927.
Olivin-hyperit er en gabbro som er dannet som smeltenasse dypt i jordskorpa. Denne bergarten er meget hard og seig, og egner seg meget godt til veidekke, og den binder seg godt til asfalt og betong.
Bjørneknuten is one of the popular destinations on the Langtang Peninsula, offering views that nearly rival those from the nearby Lovisenberg Hill. This area is a true gem for outdoor enthusiasts, with an extensive network of beautiful trails that invite exploration. Unfortunately, a threat looms over the idyllic Bjørneknuten. Both the smaller and parts of the larger Bjørneknuten are at risk of destruction in the face of the gradually encroaching activity of Norsk Hyperit. This casts a shadow of uncertainty over the area's future and the preservation of its natural beauty.

 


Jan på Bjørneknuten.

Utsikt mot Øya.

Postkassa på Bjørneknuten.

Flora på knuten.

Norsk Hyperitt.