Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

BjoråsenEn nedlagt boplass. Husmurene er tydelig. Det er fortalt at huset ble revet og fraktet til Rønningen ved Levang og bygd opp igjen. Den siste som bodde i Bjoråsen hette Berte, på 1870-tallet. Plassen er registret av Johnny Thorsen som nr. 23.
190 Grua: Ligger sørvest for Bjoråsen, ved Leivann. Har ingen opplysninger om denne driften. Har bare funnet et sår i naturen, noen få meter oppe i lia fra Leivann. Har ikke sett videre helt ned til vannet. N° 58.78790 Ø° 9.31807
An abandoned settlement. The walls of the houses are still visible. It is said that the house was demolished and transported to Rønningen near Levang, where it was reconstructed. The last person to live in Bjoråsen was named Berte, in the 1870s. The site is registered by Johnny Thorsen as number 23.Bjoråsen.

190 Grua.

190 Grua.

190 Grua, Leivann.