Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

BåtenNederst i Soppekilen finner du stedet kalt Båten. Dette er en ekte juvel i naturen, med Båtheia som gir en fantastisk utsikt over Soppekilen. Når du når toppen, forstår du umiddelbart hvorfor det har fått dette navnet. Fjellknausen på toppen ligner på en båt med kjølen pekende mot himmelen. Jeg hadde selskap av den erfarne kjentmannen Arthur Frank Jacobsen, som bodde på Båten i Soppekilen.100 Båten: Dette er et pegmatittbrudd, hvor de har tatt ut feltspatt og kvarts. Like ved gruveinngangen er det risset inn to ansikter, det skal ha vært en svenske som jobbet i gruva som har risset det inn. Fra gruva gikk det taubane ned til Soppekilen. Gruva var drift i gruva frem til tysk okkupasjon 1940-45. Da ble den overtatt av tyskerne. De kom inn Soppekilen med båter for å hente glimmer. Det ble sendt videre ned til Tyskland. Gruva var dypere enn det man ser i dag. Den ble fylt igjen. N° 58.91132 Ø° 9.46609.
At the bottom of Soppekilen, you'll find a place called Båten. This is a true gem in nature, with Båtheia providing a fantastic view of Soppekilen. When you reach the top, you immediately understand why it has been given this name. The rocky peak at the summit resembles a boat with its keel pointing towards the sky. I was accompanied by the experienced guide Arthur Frank Jacobsen, who lived at Båten in Soppekilen.

 


Båtheia.

Arthur Jacobsen på Båtheia.

Båtheia.

Vedmusling.

Båten 101.