Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

BarlindtjennDette var en tur vi hadde i 2010, før den nye veien til Snekkevik ble etablert. Utgangspunktet vårt var Thorsdal, hvor vi parkerte. Herfra fulgte vi en kombinasjon av traktorvei og sti som ledet oss opp til Hesttjenn. Ved Hesttjenn fant vi et gammelt ildsted som vi brukte til å tenne opp pølsebålet. Flott plass. Videre fulgte vi bekken som kom fra Hesttjenn, og på denne måten kom vi tilbake til en sti. Her tok vi en høyresving og begynte nedstigningen mot Barlindtjenn. Etter å ha krysset bekken ved Barlindtjenn, beveget vi oss gjennom Merrfudalen, som ligger mellom Barlindknuten og Den brente knuten. Den nye veien går nå gjennom Merrfudalen. Dette avsnittet av turen var uten en tydelig sti, så vi fortsatte rett frem og navigerte etter terrenget. Til slutt kom vi inn på en traktorveien som førte oss hele veien tilbake til Thorsdal. Totalt strakte turen seg over en distanse på rundt 6-7 km.
This was a hike we had in 2010, before the new road to Snekkevik was established. Our starting point was Thorsdal, where we parked. From here, we followed a combination of tractor road and trail that led us up to Hesttjenn. At Hesttjenn, we found an old fire pit that we used to light up a sausage bonfire. A great spot. Continuing on, we followed the stream that came from Hesttjenn, which led us back to a trail. Here, we took a right turn and began the descent towards Barlindtjenn. After crossing the stream at Barlindtjenn, we moved through Merrfudalen, situated between Barlindknuten and Den brente knuten. The new road now goes through Merrfudalen. This section of the hike was without a clear trail, so we proceeded straight ahead and navigated based on the terrain. Finally, we joined a tractor road that led us all the way back to Thorsdal. In total, the hike covered a distance of around 6-7 km.
Hesttjenn.

Hesttjenn.

Pølsebål ved Hesttjenn.

Ved Barlindtjennene.

Merrfudalen før veien kom

Retning Thorsdal, Fantebråten

Thorsdal.
 
kartutsnitt