Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

BarlindknutenDet er forslått å etablere Barlindknuten naturreservat i det omliggende området rundt Barlindknuten, også kjent som Mellomknuten eller Lille Brenteknuten lokalt, og Den Brente knuten. Dette området kjennetegnes av frisk og rik edelløvskog, lavlandsskog og områder med gammel skog. Det finnes sjeldne og truede arter av sopp og lav i området. Det er ingen eksisterende sti som fører opp til selve knuten, men har oppdaget en eldre traktorvei som krysser heiene ved Esstjenn. Toppen av knuten gir en fin utsikt over omgivelsene.166 Barlindknuten: Det er et par små hull. Det ene hullet er med vann. Fra Snekkevikveien går det en sti til høyre for østre Barlindtjenn. Litt oppe i heia til venstre der hvor stien er på bratteste ligger gruva.
It is proposed to establish the Barlindknuten Nature Reserve in the surrounding area of Barlindknuten, also known locally as Mellomknuten or Lille Brenteknuten, and Den Brente knuten. This area is characterized by fresh and rich deciduous forest, lowland forest, and areas of old growth forest. Rare and endangered species of fungi and lichen can be found in the area. There is no existing trail leading up to the knoll itself, but an old tractor road has been discovered crossing the heaths near Esstjenn. The summit of the knoll offers a beautiful view of the surroundings.

 


Barlindknuten.

Barlindknuten.

Barlindknuten.

Barlindknuten.

Barlindknuten.

Esstjenn.

Veien til Torsdal.

166 Barlindknuten skjerp.

166 Barlindknuten skjerp.