Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

BarlandsheiaTur over Barlandsheia. Målet for denne turen var blant annet å finne fantestien. Vi parkerte ved Kjølebrøndsveien og gikk inn inn forbi Ødegården. Vi var oppom Ødegårdsvarden, ingen varde på toppen, men fin utsikt til Barland gård. Fra Ødegården går det en skogsvei/sti opp Skamdalen. Ved veiskille tar vi av til venstre mot Fjellmyrheia. Her tar vi av stien retning Blautmyr og Eidsmyra. Er oppom flere småkoller med utsikt mot Eidsvann. Vi går ned mot Fantestien. Vi fant noe som kunne ligne på en gammel oppbygd vei. Det er en del av den gamle kjerreveien som gikk fra Sannidal til Barland. Den stoppet ved Barland. Kjerreveien fra Stabbestad gikk bare til Eidet. Mellom der gikk det bare en dårlig og bratt sti som få gikk. Bare fanten. Derav navnet Fantestien. Fint skogsterreng på Barlandsheia.Barland gård.

Ødegården.

Ødegården.

Ødegården.

Ødegården.

Ødegården.

Ødegården.

Veien opp til Barlandsheia.

Blautmyr.

En av flere utsiktspunkt.

En av flere utsiktspunkt.

Fantestien.

Barlandskilen.

Barlandskilen.