Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Årø/StrandDette flotte turområdet har flere stier som fører inn fra boligområdene Sollia, Nordbø og Måneliheia på Helle. Blant disse områdene har Sollia også den unike stien i Kragerø som går gjennom et rør. Enten du velger å starte turen fra Sollia, Nordbø eller Måneliheia, vil du bli møtt av vakker natur og flotte stier.

Tur med Kragerø Turistforening 24. oktober 2010
En av høstturen til Turistforeningen gikk i nærområdet hvor jeg bor, på Måneliveien ved Helle. Sam Lunøe var turleder. Vi var en gjeng på 9 som startet ved Kruse Smith, men det kom 7 stk til etterhvert. Vi gikk inn til det artige hyttefeltet på Rødlandet. Her er det et nettverk av stier og bratte trapper, hyttene klorer seg fast på alle de små fjellknattene. Midt i hyttefeltet lå det en stor isdam, som du kan se på de høye steinmurene. Turen gikk videre forbi Strandgården og ned til Strand, her er det også store steinmurer etter isdammer. Herfra går det en gammel, litt ukjent sti på utsiden av Måneliheia som kommer opp i enden av Måneliheia. Her må vi krysse hovedveien for så å ta stien mot Langvann og Aarømyra, her ble det tid til en liten rast. Vi var innom den gamle boplassen Aarømyra før vi tok turen over Gruveheia og ned til hovedveien. Turen var 8-9 km.
203 Strand: Har ingen informasjon om denne virksomheten. På kulturminnesøket for Kragerø er det registrert et tidligere fyrsatt skjerp. To små forsenkninger innerst ved Strand, rett ved Kyststien, markerer inngangen til Måneliveien. Den ene forsenkningen er fylt med vann.

 

 


Kvernhusmyra.

Heftet.

Helleren ved Langvann.
 

Under Harestien.
     

SVARTTJENN


Svarttjenn.

Svarttjenn.

Svarttjenn.

Svarttjenn.
     
Svarttjenn.

STRAND


Skjerpet ved Strand.

Skjerpet ved Strand.

Skjerpet ved Strand.

Skjerpet ved Strand.

En snegle i område.

og en sopp.
   

 

TUR MED KRAGERØ TURISTFORENING 24. OKTOBER 2010


Hyttefeltet ved Rødlandet (T).

Hyttefeltet ved Rødlandet (T).

Strand (T).

Strand (T).

Isdammen ved Strand (T)

Gammel boplass Måneliheia.

Gammel boplass Måneliheia.

Gammel boplass Måneliheia.

Krysser Helleveien (T)

Stien mot Langvann. (T)

Gruveheia. (T)

Gammel boplass Aarømyra (T)

Aarømyra (T)

Gruvene på Gruveheia. (T)

Stien langs Måneliheia. (T)

Stien mot Langvann. (T)