Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

ÅrdalenGruva ligger i Øvre Årdalen i nærheten av stien som fører opp til Hesttjenn
180 Årdalen: Årdalen kvartsbrudd i Kilsfjorden ble drevet av Kåre Tveit fra ca. 1930 til ca. 1950
I Årdalen er det også en liten gruvehull i fjellet, kan gå noe få meter innover. Inngangen har tidligere vært stengt av jord og stein, men regn gjennom flere år har skylt det bort.

Sjakt: Går rett ned i fjellet. Stoll: Fra sjakt til friluft. Ort: Gruvegang som stopper inne i fjellet.
Stigort:
Gruvegang med stigning. Synk: Gruvegang som heller nedover. Bergfeste: For at fjellet
ikke skulle rase sammen, satte arbeiderne igjen "fjellbroer" tvers over sjakten.

 


Årdalen.

Årdalen.

Årdalen.

Årdalen.

Årdalen.