Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

ÅnevikaÅnevika er en lun vik og strand under den bratte heia som blir kalt Ånevikflauet. Nede ved stranda som blir kalt "Finstranda" går det en vei til høyre inn til Grønnåsen. Der inne var det en gang to gårder.

 


Ånevika, GrønnÅsen.

Ånevika.

Ånevika.

Ånevika.

Ånevika.

Ånevika.

Ånevika.

Ånevika.

Ånevika.

Ånevika.

Ånevika.

Ånevika.

Ånevika.

Øvre Lervika.

Ånevika.

Ånevika.

Gammel vei bak husene.

Ånevika.