Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

ÅtangenÅtangen har en flott strand som heter Åtangbukta, det er synd at den ikke holdes vedlike. I heia over stranda er det en stor forekomst av Hornblende, kanskje enda bedre enn den i Studsdalen. Etter at brua kom over elva var det mange folk fra byen som brukte denne badeplassen i 60 og 70-åra. Her var det et høyt stupetårn med tre avsatser, langs fjellet var det montert benker. Boltene i fjellet står ennå. Det er et lite stupetårn som står der nå. Det går en sti fra denne stranda langs sjøkanten bortover mot Apalbukta. Huset som står her var eid av Andreas Åtangen, men hvem som er eier i dag er jeg ikke sikker på. Huset er nå fritidseiendom. Ellers består Åtangen for det meste av skrot. Navnet Åtangen kommer av at det er en stor Å (elv) som renner ut ved tangen. Det gamle ordet for elv er Å.
192 Åtangen: Forekomst av Hornblende. Ligger rett ovenfor stranda på Odden.


SE OGSÅ SIDENE BLANKEBERGGeology Blankenberg.

 

 


Kunst på Åtangen.

Kunst på Åtangen.

Kunst på Åtangen.

Kunst på Åtangen.

Kunst på Åtangen.

Kunst på Åtangen.

Kunst på Åtangen.

Kunst på Åtangen.

Kunst på Åtangen.
     


Neida, dette er ikke T-banen i Oslo


De fleste vil nok gjette på at bildene er tatt på T-banen i Oslo eller i en bakgate på Grünerløkka. Dette er et glimt fra Kragerø, nærmere bestemt det gamle industriområdet på Åtangen der det opprinnelig var tresliperi med over 70 ansatte og siden skraphandler virksomhet med langt færre årsverk. Området har ligget nærmest brakk de siste årene, og dermed har også unge kunstnere funnet et fristed.


Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangen.

Hornblendeforekomsten.

Fra eldre tider.

Åtangen.

Åtangen.

Åtangbukta.

Åtangen bruk.

Åtangveien.

Åtangveien.

Åtangbukta.