Søk i www.turer.no via Google:
GJERSTAD KOMMUNE

TryggeråsenA 277 m.o.h. Rester av et høydepunkt kanskje?

Kart: 1612 I Gjerstad.

 

kartutsnitt