Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Torvheia
Fra Eidet går det en sti/traktorvei nesten helt opp, til Lykkereidalen. Liten myr sørvest av Hegna, en myr hvor de hentet ut torv. Lykkerei var navnet på en ku, den døde her oppe, derav navnet på myra. Torvheia ble det tørka torv og sendt ned i en løypestreng. Flott utsikt over Eidsvann.

Nr. 109 Heibø i Vidar Haslums hefter

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø
Torvheia.

Torvheia.

Torvheia.

Torvheia.

Torvheia.

En stor steinblokk som hviler på en furu, merkelig.
   
kartutsnitt