Søk i www.turer.no via Google:
NISSEDAL KOMMUNE

Torjushelleren



Torjushelleren ligger på løypa mellom Havrefjell og Ormtjørnfjellet.

Kart: 1612 IV Vegår eller Turkart Gjerstadskogene.
kartutsnitt turkart lesmer