Søk i www.turer.no via Google:

1

2

3

Tur til Tollhommen 10. november 20021. Hytta på toppen av Tollhommen. Se egne sider for Tollhommen.
2. Utsikt mot Risør fra Tollhommen.
3. Barlandstjennene.
4. Rast ved hytta til John Eikehaug ved Barlandstjennene.
5. Flott utsikt fra Stormyrkollen.
6. På vei over Stormyr.Turen med turistforeningen var på ca 3,5 time med start fra den gamle
smia ved Dobbe. Se kartutsnitt. 6 stk var med på turen.

4

5

6
kartutsnitt kartutsnitt