Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

TjuvhellerenDet går en traktorvei/sti opp fra gården Skarvang. Når stien deler seg i to tar du av til venstre. Stien går videre opp til Hølsknuten. Det er et hogstfelt etter Tjuvhelleren, stien er litt vanskelig å finne etter hogstfeltet.
Foto: Frode Steffensen

Kart: 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø