Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Svendsesmaueter smauet som går fra ”Grand-bakken” ved tidligere frisør Eldar, paralelt med torvet. De to husene på oversiden av smauet var eid av de to brødrene Svendsen, Knut bodde i huset nærmest ”Grand-bakken” og Ole ved siden av. Ole Svendsen var skipsfører og hans reder i Kragerø var kjent for å være mer enn alminnelig gjerrig. Et av mange smau i Kragerø.

Kart: 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø