Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

SluppanSluppan er et av de mest kjente funnstedene av pilspisser i Kragerø, disse ble tilfeldig oppdaget mens Olaf Tangen holdt på med grunnarbeidet til huset. Arkeologene overtok den videre utgravningen, men Olaf Tangen beholdt de fineste eksemplarene selv. Det lille tjernet hadde dengang forbindelse med Hellefjorden.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø

Sluppantjenn.

Sluppan i høstfarger.

Tunnellen under infartsveien.

Mye bever i området.

Sluppantjenn.

Gammel pram ved tjenna.

Sluppantjenn.

Sluppantjenn.

Sluppan 1902.