Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

SkrubbenSkrubben var en flott badeplass med svømmestadion og stupetårn. Utenfor Skrubben lå det et skjær som ble kalt "Skrubbeskjær". Dette var stedet Biørnefirmaet kjølhalte skutene sine, etter en vinter i Tallakshavn ble skutene tauet hit når isen gikk. Ved "Skrubbeskjær" ble skutene kjølhalt og rengjort. Det var store fortøyningsringer som ble brukt til å få skutene over på siden, så man fikk skrubbet bunnen. Derfor fikk plassen navnet Skrubben. Den største fortøyningsringen ble også brukt til å gi signal om at folk fra Tåtøy og Furuholmen skulle hjem. Det er en liten hule i fjellet, hva eller hvorfor denne ble laget, vet jeg ikke.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø

Skrubben.

Skrubben.