Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Skolehaven/Badehustomta

Øverst i Lauersens bakke som det heter nå, er det en liten grønn flekk som blir kalt Skolehaven. Dette er rester etter Legathaven, som var en stor hage som tilhørte Jens Lauersens gård i byen nede ved bryggene. Hagen ble senere en lekeplass for barna i Almueskolen. Inntil 1892 holdt skolen til i Legatgården på Torvet (Sparebanken Sør). Plassen fikk senere navnet "Badehustomta", etter det store murhuset, Kragerø Bad som ble bygd her i 1902 der hvor hagen var, badet ble revet i 1967. Det gamle badet ble 40000 murstein. Det er kanskje den roligste og beste plassen midt i byen, her kan man sette seg ned og se utover fjorden og båtlivet. Naboene ønsket en kommunal park på stedet, men det ble parkeringsplass. Dette har også vært en av plassene hvor pilsens venner har hatt tilholdssted. Plassen kunne vært tilrettelagt mye bedre enn den er nå. Lauersens bakke har tidligere hatt navnet "Grandbakken" ettet hotellet Grand Hotel som sto ferdig bygd i 1898 øverst i bakken.

Kart: 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø