Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Røssholmen

Røssholmen ligger 2 km. nordvest for Jomfruland fyr på den andre siden av Jomfrulandsrenna. Høyeste punktet er 35 moh. Toppen har et stygt sår etter at det ble tatt ut feltspatt her rundt århundreskiftet 1900. Det er stort åpent brudd inn i heia, gamle steinmurer og veier etter virksomheten. Det er også en del gamle steingjerder på øya. Øya består for det meste av pegmatitt. Øya har ingen friområder, har mange fine bukter og viker som ikke er bebygd. I 1875 var 12 fastboende på øya.


Røssholmen.

Røssholmen.

Røssholmen.

Røssholmen.

Røssholmen.

Røssholmen.

Røssholmen.

Røssholmen.

Røssholmen.

Røssholmen.

Røssholmen.

Røssholmen.

Røssholmen.

Røssholmen.

Røssholmen.

Røssholmen.

Røssholmen.

Røssholmen.

Røssholmen.

Røssholmen.

Røssholmen.