Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Rørvik

Rørvik ligger ca. 1 km vest for byen. Gården Rørvik tilhørte Søndre Kalstad og ble bygget som landsted for tollinspektør Johannes Nicolay de Kløcker 1818-24. Gården hadde sin hovedadkomst fra sjøen gjennom en vakker hage med lindetrær og springvann. Alle som lever nå kjenner gården som "Garnvik". I 1926 kjøpte Lars Garnvik eiendommen, han drev det som gårdsbruk. Den nåværende hovedbygningen ble oppført ca. 1820. Saga som ligger rett ved gården er "Rørvik Sag" som ble oppført i 1933.

Kart: 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø


Rørvik ca 1960.