Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Ramsdalen

Navnet ”Rams” stammer trolig fra den gang Norge og Sverige var en union fra 1814 til 1905. Det svenske ordet som det kjente svenske mineralvannet Ramlösa betyr fuktig. Ramsdalen blir da ”Den fuktige dalen”. Dalen går fra Ramsdalbukta ved Kreppa i Langårsund og over til Skutvikkilen, som er det smaleste punktet på Gumøy.

Kart: 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø