Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

OksenOksen er et stort skjær og ligger i leie inn til Kragerø. Dyrenavn på skjær var ofte ment som en advarsel til de sjøfarende om urent farvann.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø


Oksen.