Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

NautebakkenNautebakken i Tallakshavn er den eneste stranda og det eneste friarealet i Kragerø som ligger midt i et boområde. Badestranda ble vedtatt som et friareal i begynnelsen av 1960-årene. Det er for det meste barnefamilier som ligger her. Kloakken har vært et problem her tidligere fordi kloakkutløpet gikk ut like ved vannkanten, men nå ligger utløpet på 20 meters dyp. Nautebakken har vært en gammel hogstplass for skutene til Biørn, men badeplassen har vært her i mange år. Nautebakken kom innefor Kragerø Bys grenser ved byutvidelsen i 1860, det gamle grensekorset står ennå i heia over badeplassen.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø